“माझा भाऊ” निबंध मराठी मध्ये Essay on My Brother in Marathi

Essay on My Brother in Marathi
Maza Bhau Nibandh in Marathi

Essay on My Brother in Marathi माझ्यापेक्षा लहान असलेल्या माझ्या भावाचा मला आशीर्वाद आहे. मी त्याच्यावर खूप प्रेम करते. तो पंधरा वर्षांचा आहे परंतु तो खूप खोडकर आहे. त्याचे नाव यहूदा आहे. तो जन्मला तो दिवस मला अजूनही आठवतो, अगदी लहान, इतका गोड, अगदी मऊ सुतीच्या गुंडाळ्यासारखा. तो नेहमी रडत असे आणि कधी कधी मला झोपही येत नव्हती.

काही वेळाने तो माझ्याकडे हसू लागला आणि मला स्पर्श करु लागला. मला हे करायला आवडले. मग जेव्हा तो थोरला मोठा झाला, तो माझ्याबरोबर खेळू लागला. प्रथम मला त्याच्याबरोबर खेळणे आवडले, परंतु नंतर जेव्हा त्याने माझी सर्व खेळणी काढून घ्यायला सुरुवात केली तेव्हा मला राग यायचा. मला आठवतं की आम्ही छोट्या खेळण्यांवरुन कसे झगडायचो, एकमेकांना खेचत होतो, मारत होतो आणि मग हिसकावून पळून जात होतो…

जेव्हा आम्ही थोडे अधिक वाढलो, तेव्हा लहान झगडे हळूहळू एकमेकांना मारहाण करू लागले आणि एकमेकांचे पाय खेचत गेले. संधी दिली की एकमेकांचे पाय खेचणे मजेदार होते. शाळेत परत जाणे खरोखरच मजेदार होते ज्या आम्ही ज्या ज्या खोड्या बोललो होतो त्या लोकांसह आम्ही एकत्र भेटलो होतो आणि मित्रांबरोबर एकत्र खेळत होतो, हा सर्वोत्कृष्ट काळ होता.

गृहपाठ पूर्ण करणे आणि प्रकल्पाची कामे ही डोकेदुखी होती आणि आम्ही एकत्र काम करायचो जेणेकरून ते अधिक सुलभ आणि सर्जनशील होईल. जेव्हा आमच्या पालकांनी एखाद्या कृत्यावर पकडले होते, तेव्हा आम्ही एकत्र येण्याकरिता एकत्र हात जोडू शकलो, जरी तोपर्यंत आम्ही प्रतिस्पर्ध्यासारखे असू. मागे वळून पाहिले तर सर्व मजेदार होते.

वेळ बदलली आहे; आम्ही अधिक जबाबदार आणि व्यस्त जीवनात गेलो आहोत. पाय खेचणे आणि एकमेकांना मारहाण करणे जसे वारंवार होते तसे होत नाही. तो त्याच्या असाइनमेंट्स आणि प्रोजेक्ट्स आणि मी माझ्या कामात अडकलेला आहे. तरीही आम्हाला एकदाच पकडण्यासाठी आणि आपल्या जुन्या आठवणींना उजाळायला वेळ मिळतो. त्याच्याबरोबर घालवलेला वेळ हा माझ्या आयुष्यातील सर्वोत्कृष्ट भाग आहे.

काही फरक पडत नाही, माझा भाऊ खरोखरच देवाने मला पाठवलेली भेट आहे आणि इतर कोणत्याही मौल्यवान भेटापेक्षा या भेटीची मला जास्त किंमत आहे. तो गोड, गोंडस, खोडकर, चिडचिडा, अल्प स्वभावाचा आहे, तरीही तो माझा छोटा भाऊ आहे जो माझ्या पाठीशी उभे असेल, जरी संपूर्ण जग माझ्या विरोधात असेल. मी तुझ्यावर प्रेम करतो, भाऊ !!!

Leave a Comment